היסטוריה של שער הדולר

הדולר הראשון הופיע באירופה, הינו אחד המטבעות בעלי הערך החשוב ביותר בכלכלה ושוק ההון העולמי . ברגע שמזכירים את הביטוי "היסטוריה של שער הדולר" לא מתכוונים בזה לסקירת היסטוריה קלאסית או ספרותית אלא ברגע שמעלים נושא או ביטוי זה, אנחנו מתכוונים לשינויים הגרפיים בעלויות המכילים מידע שמספק לנו אינדיקציה על הכיוונים והשינויים האפשריים לדולר והתנודדותו, עלייתו וירידתו, הטבלאות של ערכו ומדדו ,שיכולים לראות אותם בעיתונות או באינטרנט.

שער הדולר נקבע ע"י בנק ישראל אשר מכריז עליו פעם אחת ליום, למרות ההכרזה היומית שער הדולר ממשיך להשתנות ומשפיע על תהליכי מכירה וקניה של דולרים, שינויים אלו במדד שער הדולר ,העליה והירידה, יכול לצפות אותם מי שמתעסק במסחר בהסתמכות על ההיסטוריה של התנודדותו .במילים אחרות  היסטוריה של שער הדולר היא הצפייה לעתיד של תנועת הדולר. מה היתרון בידיעת ההיסטוריה של שער הדולר?

ברגע שנרכוש את הידע על אינדיקציות השינויים במדד שער הדולר ,עלייתו וירידתו וגרפי הנתונים של שינויים אלה , נוכל אז להתכונן ולצפות לכל שינוי בשער המכירה או ההקניה, ובכך תעלה היכולת לשלוט באופן חיובי על המסחר, בנוסף לזה ולפי היסטורית שער הדולר יוכל העוסק במסחר לדעת את מצבו הכללי של השוק. חשוב להדגיש שהבנת ההיסטוריה של שער הדולר היא אחד האלמנטים העוזרים בניצול ההזדמנויות למסחר נכון.

עוד יתרון בהכרת היסטורית שער הדולר הינו שעקב ניתוח נכון לנתוניה של היסטוריה זו נוכל לרכוש ידע על גודל שוק מטבעות החוץ, כמובן אם אנחנו די מתמצים בעניין .ברגע שתהיה עלייה במסחר אפשר לשער שעכשיו הזמן להשקיע ולחשוב על מניות, וברגע שיתחיל השוק של המסחר בירידה אז חשוב להבין ולנחש שהדולר לא חדל לעלות, מי שמתעסק בשוק המסחר ומט"ח עליו ללמוד נושא ההיסטוריה של שער הדולר. דבר שכאילו לקרוא וללמוד את העתיד .

 

.